Profil spoločnosti

ARBOR SK, a.s. vzniká premenovaním spoločnosti SOVIS SK, a.s. a na slovenskom trhu pôsobí od roku 2011, pričom už v roku 2007 tu začínal svoju činnosť pod hlavičkou organizačnej zložky spoločnosti ARBOR. Hlavnou činnosťou je výstavba telekomunikačných sietí mobilných a dátových operátorov, vrátane servisu prenosových technológií. Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd v Bratislave I, oddiel: Sa, Vložka číslo 5385/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank, č. ú. 114233004/1111, IBAN: SK8311110000001142339004

IČ: 36826294
DIČ: 2022440420
IČ DPH: SK 2022440420