Referencie

     
 20130904_153910    
  obec Miloslavov (2012)
  Bezdrótové prepojenie ústrední obecného rozhlasu
   
   
   
   
     
 DSCF4626    
  LIDL Slovenská republika v.o.s. (od r.2013)
  Inštalácie silnoprúdových rozvodov
   
   
   
   
     
 20131001_154057    
  Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. (od r. 2007)
  Výstavba nových bázových staníc – realizácie na kľúč
  Rekonñgurácie existujúcich bázových staníc ( akvizície, IČ, projekt, stavebné práce a technologické úpravy) – na kI’úč
 

SDH okruh, realizácie na kľúč

   
   
     
 OLYMPUS DIGITAL CAMERA    
  GTS Slovakia, s.r.o. (od r. 2010)
  Inštalácie terminálových staníc FWA
  Výstavba PtP spojov
  Servis a údržba siete FWA 26, siete FWA 3,5 – celé Slovensko
 

Inštalácia technologických kioskov v datacentre

   
     
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
   
  Slovanet, a.s. (od r.2011)
  Výstavba základňových staníc FWA – realizácia na kľúč
  Rekonñgurácie existujúcich sitov ( akvizície, IČ, projekt, stavebné práce a technologické úpravy) – realizácie na kľúč
  Obhliadky, návrhy technických riešení
  Aktualizácia zmlúv s dodávateľom elektríckej energie – nemerané odbery
   
     
P1010050    
  Slovak Telekom, a.s.(2011)
  Negociačná činnosť – optimalizácia nájomného za umiestnenie bázových staníc
  Technopol International, a.s. (2010 – 2012)
  Výstavba a rekonñgurácie základňových stanic verejnej rádiovej siete TETRA
   
   
     
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
   
  SWAN, a.s. (2010)
  Inštalácia optických prípojok
   
   
   
   
     
 TOP2    
  ZTE /Vegacom a.s. (2010)
  Pilotný projekt Slovensko – rolIback technológie – Orange Slovensko, a.s.
   
   
   
   
     
 P1070200    
  Embassy of Greek in Slovakia (2012)
  Rozšírenie dátovej siete