Stavebny sektor

Realizácie:

V rámci realizácií pre stavebný sektor ponúkame dodávky podľa prehľadu, uvedeného v sekcii Služby. Súčasťou každej realizácie je vypracovanie technického riešenia podľa zadania klienta, vrátane projektovej dokumentácie, dodávky technológií a materiálu, oživenie, záverečné skúšky a odborné prehliadky.

  • Štruktúrované kabeláže.
  • Televízne koaxiálne rozvody.
  • Slaboprúdové rozvody a technológie (EPS, PSN, kamerové systémy).
  • Silnoprúdové inštalácie, verejné osvetlenia.
  • Výstavba a rekonštrukcia komunikácií a spevnených plôch.
  • Stavebné úpravy a rekonštrukcie objektov.

 

Servis:

  • V prípade potreby a záujmu zákazníka poskytujeme nepretržitý záručný a pozáručný servis 24 hodín denne a 7 dní v týždni s reakčnou dobou 2 hodiny – príjazd na miesto poruchy.
  • Servis poskytujeme ako na všetky nami dodané a inštalované technológie, tak aj na existujúce technológie, inštalované u zákazníka v minulosti.
  • Uvedené servisné služby podľa parametrov vyššie sme schopní poskytnúť v mieste a okolí sídla spoločnosti v Bratislave.  Servisné služby poskytujeme tiež v mieste a okolí pobočky v Žiline.